Om klubben

Klubbinfo

Klubbinfo

Bildad
1979-01-15


Föreningsnummer

12823-28


Postadress

Möllestugan, Verktygsvägen 1

28231 Tyringe


Telefon

0702147813


E-post

oktyringe@tutanota.com


Faktura e-post
nainpe@gmail.com


Bankgiro

5019-1246


Swish

1236349138


Organisationsnummer

837000-8040


Facebook
https://www.facebook.com/oktyringe


Gräsroten
https://www.svenskaspel.se/grasroten/forening/14849-ok-tyringe


Strava
https://www.strava.com/clubs/317047

Dataskydd

Förordningen om dataskydd (GDPR) syftar till att hålla registrering av personuppgifter till ett minimum.

Föreningen är skyldig att upplysa sina medlemmar och, på förfrågan, relevanta myndigheter om vad som lagras och hur det lagras. Du som medlem har även rätt att få se dina egna uppgifter i registret.

En förening måste veta vilka som är medlemmar, om de har betalt medlemsavgift och deras kontaktuppgifter. För att försäkringar som finns genom vissa riksförbund, exempelvis Svenska orienteringsförbundet, ska fungera, krävs även uppgift om fullständigt personnummer. Detta gäller även för de bidrag som föreningen kan få från olika instanser, exempelvis kommunen.

Inom IdrottOnline finns ett sådant register. Åtminstone alla aktiva medlemmar är registrerade här. Riksförbundet svarar här för att datalagringen uppfyller de krav som ställs i förordningen.

Du kan själv logga in och se dina uppgifter, om du vill. Du behöver inte uppdatera adressen om du flyttar, eftersom IdrottOnline regelbundet samkör uppgifterna med Folkbokföringsregistret. Åtkomst kräver att lösenord anges. Medlemmar som säger upp sitt medlemskap tas bort från registret när så sker. Medlemmar som upphör att betala in medlemsavgiften tas bort efter två år, vilket är helt i linje med Dataskyddsförordningens krav.

Förutom IdrottOnline så använder vi ApN (Aktivitetskort på nätet) för att få aktivitetsstöd från kommunen. Vi använder även Dropbox, där vi har ett register över ungdomarnas kontaktuppgifter för att ledarna snabbt ska kunna komma i kontakt med ungdomar/föräldrarna om något inträffar. I Dropbox finns även listor över orienteringsmärken ungdomarna tagit och stafetter ungdomarna deltagit i eller velat delta så stafettplatserna kan fördelas så rättvist som möjligt.

Sekreteraren har en maillista till alla så han kan skicka ut viktig information. Kassören har ett register så att han kan hålla reda på medlemsavgifterna och betala fakturor.

Om någon som vill se sin adress ur registret går det bra att höra av sig till undertecknad, som är ansvarig för dataregisterbehandlingen i föreningen.


Medlemsavgifter

Medlemsavgifter 2024

Ungdom/junior (till och med 20 år): 150 kronor

Senior/veteran (21 år och äldre): 300 kronor

Passiv medlem: 100 kronor

Familj: 600 kronor. Familjemedlemmarna ska ha samma adress.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 5019-1246. Ange personen/personerna du betalat medlemsavgift för.

Detta ingår i medlemsavgiften

Anmälningsavgifter

Fria anmälningsavgifter till tävlingar i Sverige upp till ordinarie anmälningsavgift. Tävlingen ska dessutom finnas med i Eventor.

Tävlingar med högre anmälningsavgift

Beträffande O-ringen eller andra tävlingar där du själv betalt in anmälningsavgiften så gäller som tidigare att du själv får skicka in räkning och kvitton till kassören, och för dessa så sponsrar klubben med ordinarie startavgift. Klubben sponsrar upp till ordinarie startavgift enligt SOFT.

Efteranmälan

Om du efteranmäler dig till en tävling ökar anmälningsavgiften med 50 % och denna extra avgift får du betala själv. När säsongen är över fakturerar klubben den enskilde medlemmen.

Om du inte startat på tävling du är anmäld till

Om du inte startar på tävling som du är anmäld till får du betala startavgiften. Det gäller även vid sjukdom. När säsongen är över fakturerar klubben den enskilde medlemmen.

Klubbstugan

Prislista, uthyrning klubbstugan "Möllestugan"

Grundavgift per dag eller kväll = min. avgift   500 :-
Ovan plus att använda kök 600:-


Övernattning

Grundavgift/ dygn 600:-

Tillägg per person/dygn 25:-


Enbart utnyttjande av duschrummen

Omklädning och dusch/person 20:-


Medlemmar som önskar hyra lokalen för någon aktivitet 0:-


Telefon

0702147813 Maggan

Du hittar vår röda klubbstuga på Verktygsvägen 1 i Tyringe.


Foto: Anders Persson

Kalendern

Här har vi samlat aktiviteter för OK Tyringe.  För att lägga till kalendern i din kalender använd krysset i nedre höger hörna.

OK Tyringe

Klicka på bilden nedan för att få upp OK Tyringe kalendern